Добре дошъл, гост
вход регистрация

Какви помагала да ползваме по време на матура


   Какво да си носим по време на матура?

Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:

линия, пергел, триъгълник, син химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства”.

Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

 

   Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?

Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:

  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити

  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка

  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължително избираемата подготовка.

В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити по общообразователните предмети, определени в чл. 24. от Закона за народната просвета: български език и литература, чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия.

Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да „се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”                   .


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron