Добре дошъл, гост
вход регистрация

Lesson 3


zero нула (в разговорния език и за температури)
nil нула (използва се, когато се говори за спортни резултати)
nought нула (цифрата 0)
"O" „О” (произнася се като английската буква „О”; използва се в разговор, особено за телефонни номера)

 

 

Numbers  0-19: Числа:

0 – zero 
10 – ten 
1 – one 
11 – eleven 
2 – two 
12 – twelve 
3 – three 
13 – thirteen 
4 – four 
14 – fourteen 
5 – five 
15 – fifteen 
6 – six 
16 – sixteen 
7 – seven 
17 – seventeen 
8 - eight 
18 – eighteen 
9 – nine 
19 – nineteen 
 
 
 Числата от 13 до 19 се образуват чрез наставката “-teen”.

#English#английски#език

Numbers 20-99:

                

20 – twenty

40 – forty

 

21 – twenty-one

50 – fifty

 

22 – twenty-two

60 – sixty

               

25 – twenty-five

70 – seventy

               

28 – twenty-eight

80 – eighty

               

30 – thirty

90 – ninety

 

                

                Numbers 100-1000:

 
100 – one hundred          
 
600 – six hundred
200 – two hundred          
 
700 – seven hundred
300 – three hundred      
 
800 – eight hundred
400 – four hundred         
 
900 – nine hundred
500 – five hundred          
 
1000 – one thousand
               

Числата от 100 до 900 се образуват, като се използват числата от 1 до 10 и се прибавя думата “hundred” . 

 

 

Повторение: 

 

 

once веднъж
twice два пъти
three times три пъти
four times четири пъти
five times пет пъти

 

 

 

Примери за четене на числа (Numbers):

 

 • 9 - nine
 • 5 - five

 

 • 32 - thirty-two
 • 73 - seventy-three

 

 • 539 - five hundred and thirty-nine
 • 819 - eight hundred and nineteen

 

 • 1,930 - one thousand, nine hundred and thirty
 • 9,522 - nine thousand, five hundred and twenty-two

 

 • 12,406 - twelve thousand, four hundred and six
 • 78,125 - seventy-eight thousand one hundred and twenty-five

 

 • 129,862 - one hundred and twenty-nine thousand, eight hundred and sixty-two
 • 620,928 - six hundred and twenty thousand, nine hundred and twenty-eight

 

Полезни термини за числата:

 

about или approximately около или приблизително
over или more than над или повече от
under или less than под или по-малко от

#English

#английски#език 

 


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron