Добре дошъл, гост
вход регистрация

Литература за 7 клас


Учебна програма ЛИТЕРАТУРА ЗА 7 КЛАС

  • Общата цел на учебния предмет по български език и литература е насочена към формиране у учениците на комуникативни компетентности.
  •  
  • Той трябва да умее да владее следните учебни жанрове: подробен преразказ, сбит преразказ, подборен преразказ, трансформиращ преразказ, съчинение разсъждение, есе, съдържащо разсъждения върху естетически и житейски проблеми по зададена тема.
  • Ученикът в 7 клас трябва да придобие знания и да развива умения за създаван е на съчинение разсъждение по литературен проблем, свързан с изучаван художествен текст, съчинение разсъждение/есе по житейски проблем.
  • При определяне на  изисквания към учебното съдържание по български език принципът на спираловидно организиране на материала, наложил се вече в учебните програми по български език, осигурява цикличност в обучението, което затвърдява, разширява и задълбочава усвояването на знания, умения и отношения. 
  • Целта е учениците в 7 клас да придобият социокултурни и литературни компетентности, да се научат да разбират художествената творба, а също така и да могат да създават свои аргументирани изказвания и писмени текстове.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА VII КЛАС:

1. „На прощаване” – Христо Ботев

2. „Немили-недраги” (I, II, III, V, X глава, епилогът) – Иван Вазов

3. „Една българка” – Иван Вазов

4. „Опълченците на Шипка” – Иван Вазов

5. „Българският език” – Иван Вазов

6. Из „До Чикаго и назад” (Ниагара!...) – Алеко Константинов

7. Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”) – Алеко Константинов

8. „Неразделни” – Пенчо Славейков

9. „Заточеници” – Пейо Яворов

10. „По жътва” – Елин Пелин

11. „По жицата” – Йордан Йовков

В курса на обучение ще ви научим как да пишете съчинение разсъждение по литературен проблем, свързан с изучаван художествен текст, а също и съчинение разсъждение или есе по житейски проблем. Ще научите и критериите за писане на Интерпретативно съчинение. Ще можете сами си правите план и да структурирате увод, теза, обобщение и заключение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС:

1. Текстът в сферата на масовата комуникация

2. Художествен текст

3. Сложно изречение. Сложно съставно изречение

4. Сложно съставно изречение с подчинено определително

5. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително

6. Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено

7. Сложно съставно изречение с подчинено подложно

8. Сложно изречение. Сложно смесено изречение

9. Пряко и непряко предаване на чужда реч

10. Думата като лексикално средство в текста

11. Лексикална съчетаемост на думите

12. Фразеологични словосъчетания

13. Части на речта. Глагол

14. Вид на глагола

15. Наклонение на глагола

16. Преизказни глаголни форми

17. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения

18. Езикова система

19. Дискусия

20. Отзив, анотация

21. Съчинение разсъждение – отговор на въпрос

22. Съчинение на свободна тема

#литература#БЕЛ

#матури

pppppppppppppppp

Направено с Padlet

 

ppppppppppppp

 


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron