Добре дошъл, гост
вход регистрация

Математика за 7 клас


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VІІ КЛАС

ТЕМА 1. ЦЕЛИ ИЗРАЗИ

1. Тъждествени изрази
2. Формулата (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 3. Формулата (a + b)(a − b) = a2 − b2
4. Формулата (a ± b)3 = a3 ± 3a2b + 3ab2 ± b3
5. Формулата a3 ± b3 = (a ± b)(a2 ∓ ab + b2 )


6. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител
7. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
8. Разлагане чрез групиране
9. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи
10. Тъждествено преобразуване на изрази - приложение

ТЕМА 2. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

11. Точка, права и отсечка
12. Лъч, полуравнина и ъгъл
13. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
14. Ъгли получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност
на две прави
15. Аксиома за успоредните прави
16. Свойства на успоредните прави
17. Триъгълник
18. Сбор на ъглите в триъгълник
19. Външен ъгъл на триъгълник


ТЕМА 3. УРАВНЕНИЕ


20. Числови равенства. Свойства
21. Уравнение с едно неизвестно
22. Еквивалентни уравнения
23. Уравнението ax + b = 0
24. Уравнението (ax + b)(cx + d ) = 0
25. Уравнението ax + b = c
26. Уравнения свеждащи се до линейни
27. Линейно параметрично уравнение
28. Моделиране с линейни уравнения
29. Задачи от движение
30. Задачи от работа
31. Задачи от капитал
32. Задачи от смеси и сплави

ТЕМА 4. ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

33. Първи признак за еднаквост
34. Втори признак за еднаквост
35. Равнобедрен триъгълник
36.Симетрала на отсечка
37. Трети признак за еднаквост на триъгълници
38. Перпендикуляр от точка към права
39. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°
40. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник
41. Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници
42. Ъглополовяща на ъгъл
43. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник
44. Построения с линия и пергел
45. Построяване на триъгълник по две страни и ъгъл между тях
46. Построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла

ТЕМА 5. НЕРАВЕНСТВА

47. Числови неравенства. Свойства
48. Еквивалентни неравенства
49. Неравенство с едно неизвестно
50. Линейно неравенство с едно неизвестно
51. Представяне решенията на линейно неравенство с интервали и графика
52. Неравенства свеждащи се до линейни
53. Приложение на линейните неравенства
54. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
55. Неравенство на триъгълника
56. Построяване на триъгълник по три страни

ТЕМА 6. УСПОРЕДНИК. ТРАПЕЦ 

57. Успоредник. Свойства на страните.
58. Свойства на диагоналите на успоредник
59. Свойства на ъглите на успоредника
60. Построяване на успоредник
61. Правоъгълник
62. Ромб
63. Квадрат
64. Трапец. Равнобедрен трапец

 


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron