Добре дошъл, гост
вход регистрация

Морфеми


Всяка дума е изградена от части, които имат свой смисъл, наречени морфеми. Морфемата е най-малката част от думата, която има значение (лексикално или граматично).
 
ВИДОВЕ МОРФЕМИ
Словообразуващи морфеми - изграждат речниковото (лексикално) значение на думата. Те са представка,корен и наставка. Словообразуващите морфеми изграждат самата дума.
 
-Коренът изразява основното лексикално значение на думата.
- Представките стоят пред корена на думата или пред друга представка и променят значението на думата.
- Наставките стоят след корена на думата или след друга наставка и променят значението на думата.
Формообразуващи морфеми - изграждат граматичното значение на думата. Те са окончание и определителен член. Формообразуващи морфеми менят думата само по форма.
- Окончанието стои в края думата след корена или наставката и изразява граматични значения - например род, число.
- Членната морфема стои в края на думата след корена, наставката или окончанието и изразява граматичното значение определеност.
 
морфеми, морфемен състав на думата,morfemi

 
 СЛОВООБРАЗУВАНЕ
Сродни думи
 
С един и същи корен с помощта на представки и наставки могат да се образуват много нови думи. Такива думи наричаме сродни.
Пример: България, българин, българка, българско, български, българщина и т.н.
разходка, поход, изход, ход, ходене, ходя
Първични и производни думи
 
Най-кратката дума в поредицата от сродни думи се нарича първична дума. Обикновено тя се състои само от корен или от корен и окончание. От първичната дума, с помощта на представки и наставки, се образуват останалите сродни думи от поредицата - те се наричат производни.
Първична дума: вод-а
Корен: вод
Производни думи: вод-ен, вод-ен-иц-а, вод-ен-ич-ар, вод-ен-ич-ен, под-вод-ен

 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron