Добре дошъл, гост
вход регистрация

Общи изисквания за трансформиращ преразказ


  1. Не се променя съдържанието на оригиналния текст-преразказът трябва да е смислово свързан, логичен, последователен и завършен текст

2. Не се допускат лични преценки и коментари
3. Пряката реч се преобразува в непряка
4. Спазва се едно основно глаголно време
5. Съдържанието на текста се предава със свои думи
6. Употребяват се стилово уместни думи и изрази; използват се подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя
7.Спазват се изискванията за графично оформление на писмения текст-открояване на абзаците, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакциите
8. Не се допускат отклонения от книжовната, лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма

 

Изготвя се КРАТЪК ПЛАН  на текста -   с три - пет  опорни точки
Пример: "Червената шапчица"
1. Майката на Червената шапчица я изпраща при баба й
2. Майчината заръка да не ходи в гората
3. Срещата с вълка
4. Шапчицата и баба й са изядени от вълка
5. Спасените роднини от смелия ловец
 
Не се преразказват  епизоди, в които героят не участва и не е свидетел на действието. 
 

Как се пише трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач. 

 

 Неутралният разказвач е пряк свидетел на цялото действие. Той е всевиждащ и всечуващ.  Представете си, че сте на футболен мач и реферът е на мястото на неутралният разказвач - той не участва в мача, но го гледа и коментира през цялото време. 
 
1.При трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач  говорим за  героите в  3-то лице - Пример: Той тръгна, Тя го последва, То остана... , Те видяха...
 
2.. Сюжетът на оригиналния текст не се променя и не се размества последователността на епизодите
3. Сюжетът се предава вярно, точно и последователно, така както е написан от автора
4.Неутралният разказвач разполага с цялата информация за мислите, чувствата и действията на героя, за намеренията и усещанията му, затова преразказът има пълно покритие с оригиналния текст.  Този разказвач е всевиждащ и всечуващ!
5. При този вид преразказ е от значение умението със свои думи за да се предаде текстът.
6. Пише се най-често в  минало свършено време и  сегашно историческо 
Пример: Момичето отиде до кладенеца (мин. св. вр.).Момичето отива до кладенеца (сег. ист. вр.).
Илийца отиде до реката (мин. св. вр.) Баба Илийца отива до реката (сег. ист. вр.)
 
 


Как се пише трансформиращ преразказ от името на герой

 

Това е трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка!
 
 
1. Преразказва се в 1 л. ед.ч., основно глаголно време - минало св.време-„АЗ РЕШИХ”, "АЗ ВИДЯХ", "АЗ ПОМИСЛИХ", "АЗ СЕ ЗАРАДВАХ", "ПРИТЕСНИХ СЕ",  спомагателни времена-минало  несвършено време, минало предварително време-за минали действия, бъдеще време в миналото-за бъдещи действия
 
2. Подбират се епизоди от текста, в които участва героят или е пряк свидетел на случващото се
3. Трансформира се преразказът така, че текстът да се предаде през погледа на героя-той има сведения само за себе си и за онези неща, които може да види, чуе и усети;
4. Изисква се осмислянето на случващото се само от позицията на героя. 
5. Трябва да бъдат предадени мислите и чувствата на героя. Наложително е да имаме следните думи в текста:
АЗ ПОМИСЛИХ, АЗ ПОЧУВСТВАХ, АЗ РЕШИХ, БЕШЕ МИ МЪЧНО, БЕШЕ МИ ТЪЖНО, БЯХ РАДОСТЕН, БЯХ ДОВОЛЕН, БЯХ ЩАСТЛИВ, ИСКАХ ДА, НЕ МОЖЕХ ДА, ПРИТЕСНЯВАХ СЕ, ТРЕВОЖЕХ СЕ, ВЪЛНУВАХ СЕ, МЕЧТАЕХ ЗА  и т.н.
 
6. Може да бъдат изпуснати маловажните епизоди, но не могат да бъдат размествани. 
 
 

 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron