Добре дошъл, гост
вход регистрация

Общи условия


Това са общите условия за използване услугите на My School, включващи ползването на сървъри и допълнения, които могат да бъдат включени в по-късен момент към услугата. Съвкупността от тези елементи се нарича "Услуга".

1. С вашата регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и заявява, че приема всички права и задължения на услугата.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за данните, които е записал на нашия сайт.

3.При своята регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновява своевременно така, че да я запазва точна и вярна. Веднъж регистриран ПОТРЕБИТЕЛЯТ имат възможност по всяко време да разглежда и променя информацията, попълнена при регистрацията

4.При регистрирането ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда потребителско име и парола, като е изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна.

5. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да промени паролата за достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ e отговорен за поддържането на кофиденциалност на своето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от регистрация си.

6. My School се задължава да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ конфиденциалност на потребителските данни, съобразена с подразбиращите се права на достъп в рамките на системата.

7.My School не носи никаква отговорност за данните, които са на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО персонално дисково пространство в това число на директни, индиректни, случайни, специални или други вреди или каквито и да е вреди изобщо, включително от загуба или употреба на данни, произтичащи от или по какъвто и да е начин, свързани с ползването или качеството на Услугата.

8.My School не се задължава да следи ползването на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. My School си запазва правото да следи всяка информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да се подчини на законите, правилниците, правния процес или при искане на компетентните органи.

10. My School не отговаря за: забавяне или невъзможност за ползване на Услугата или на свързани сайтове, доставката или липсата на доставка на каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и свързани графични файлове или по някакъв начин произтичащи от ползването на Услугата или свързаните сайтове, независимо дали произтичат от договорни отношения или небрежност.

11.My School може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от Услугата или каквато и да е свързана услуга по всяко време, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава коя да е точка от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ с или без предизвестие.

12.My School няма задължение да поддържа каквото и да е съдържание в интернет страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

13.ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да поставя в своя профил порнографски материали.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да се обвързва с реклами или обяви, на останалите членове на My School, да купува или продава продукти/услуги чрез нашите услуги.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да изпраща спамове, джънк и мейл на останалите членове на My School

16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да изпраща и дистрибутира каквито и да било материали, защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация, без изричното съгласие от притежателя на тези материали.

17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че той е лично отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове и My School не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители. В случай на възникване на конфликт с друг потребител на сайта ни освобождава от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество.

18. My School си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.

19. My School може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някои от услугите, без никакви задължения към потребителите.

20. My School си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или политика относно ползването на Услугата и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в раздел ОБЩИ УСЛОВИЯ чрез публикуването им на този уеб сайт.

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в раздел "Общи Условия".

22. Ползването на Услугата след промени в раздел "Общи Условия" означава съгласие с тези промени.

23. Ние не гарантираме за изчерпателност на информацията, която е поместена в My School , както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази информация или друго съдържание, поставено на сайта или предадена от друга страна

24. My School може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намираща се в тези линкове.

25. Като условие за ползване на Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към My School, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона, неотговаряща на раздел ОБЩИ УСЛОВИЯ или в противоречие с раздел ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, включително и при пренасянето на съдържание чрез Услугата.

27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че няма да предявява искания към My School при неоторизиран достъп до данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неоторизирана промяна по време на тяхното предаване на всеки материал или данни, изпратени или получени или неизпратени и неполучени, или на никакви транзакции, правени чрез Услугата.

28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да търси от My School отговорност или обезщетения за всякакви заплашителни, обидни, неприлични или незаконни съдържания или материали на нито една страна или нарушение на авторските права, включително интелектуална собственост.

29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява че My School не е отговорно за никакво съдържание, изпратено чрез или включено в Услугата от трета страна.

30. Забранява се на ПОТРЕБИТЕЛЯ да публикува или разпространява неподходящи, неграмотни, обидни, подстрекателни, нечестни или незаконни материали или информация, порно или еротични снимки, както и видео филми.

31. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да се откаже от ползването на Услугата, единствената възможност е да прекрати ползването .

32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че не съществува партньорство, съвместно предприятие, трудовоправни взаимоотношения или агентски взаимоотношения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и My School в следствие на съгласието за ползване на Услугата и на тези Общи Условия.

33. My School не заявява, че Услугата ще бъде непрекъсната или освободена от грешки, а също, че Услугата или сървърът, който я прави достъпна, са свободни от вируси или други вредни компоненти.

34. My School не гарантира и не заявява, че използването или резултатът от използването на Услугата или на материалите, достъпни като част от Услугата, ще бъдат точни, прецизни или навременни или по какъвто и да било начин достоверни.

35. Всички промени, които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение. Запазваме правото да променяме съдържанието на сайта или да
премахваме линкове без предварително предупреждение.

36. Форумът на My School има за цел да предоставя възможност на всеки да сподели своите мисли и опит, да общува и споделя информация. Форумът трябва да се ползва по предназначение. Той не е място за явна и скрита реклама, политическа агитация и други подобни.

37. Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на My School. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да било информация, обект на авторско право.

38. Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка, предадена от My School по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия, както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.

39. Освен ако не е изрично определено, тези Общи Условия представляват цялото споразумение между ПОТРЕБИТЕЛЯ и My School относно Услугата (изключващи използването на софтуер, който може да бъде предмет на лицензионен договор за краен потребител) и премахва всякакви предишни или сегашни обещания, предложения, договорки, независимо дали са направени по устен, електронен и писмен път между My School и ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугата.

Задълженията на My School по тези общи условия се определят според действащите в момента нормативни актове и това споразумение е сключено според законите на Република България.

My School
Актуализирани на дата 22 март 2010г


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron