Добре дошъл, гост
вход регистрация

Test A1, A2, B1, B2


Нива

Описание на езиковите умения за нивото

C2 Кандидатът може да разбира с лекота практически всичко, което слуша или чете. Може да обобщава информация от различни източници в говорна и писмена форма, като пресъздава аргументите и фактологията в стройна презентация. Може да се изразява естествено с голяма точност и гладкост на изказа, като разграничава тънкости и нюанси на значението дори и в по-сложни ситуации.

C1 Кандидатът може да разбере широк диапазон от сложни и по-дълги текстове и да улови значение в подтекст. Може да се изразява свободно и гладко без видими затруднения, като не се колебае каква фраза или дума да употреби. Може да употребява езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Може да създаде ясен, добре организиран и подробен текст по сложни теми, като демонстрира добро владеене на структурата на текста, както и на свързващите думи и съюзи.

B2 Може да разбира основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии от неговата сфера на специализация. Може да общува значително гладко и свободно с носители на езика, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота. Може да направи ясно и детайлно изложение по широк диапазон от теми, както и да изрази позиция по актуални въпроси, като изтъкне предимствата и недостатъците на различните гледни точки.

B1 Кандидатът може да разбира основните моменти, когато носител на езика говори ясно по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време. Може да се справи в повечето ситуации, които биха възникнали по време на пътуване в район, където се говори на езика. Може да произведе кратък свързан текст по теми, които са му познати или представляват интерес за него. Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и накратко да изтъкне аргументи и доводи за мнението си и плановете си.

A2 Кандидатът може да разбира изречения и често употребявани изрази, свързани с конкретно касаещи го ситуации (напр. основна информация за него и семейството му, пазаруване, местоположение на местни обекти, работа). Може да общува в рутинни ситуации, които изискват елементарен и директен обмен на информация по познати или ежедневни теми. Може да опише с елементарни езикови средства образованието и професията си, заобикалящата го среда и събития от първа необходимост.

A1 Кандидатът може да използва кратки ежедневни изрази и основни фрази с цел посрещане на конкретни нужди. Може да представи себе си или другиго, както и да задава и отговаря на въпроси от лично естество, напр. местоживеене, приятели и познати, притежание. Може да общува с прости изрази при условие, че събеседникът му говори бавно и ясно и е подготвен да го подпомогне в разговора.

 


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron